Redaktorun Seçimi

Borçalı əslində hara aid olub?

Ən yenilər

Tort üzərindəki şamı üfürmək ənənəsi necə yaranıb?

Ay və ov ilahəsi olan Artemidaya inam gətirənlər hər ayın 6-cı günü onun ad günündə bu ilahə məbədinin mehrabına ballı piroq qoyardılar. …

İlbizlər necə yaranır?

İlbizlər ildə bircə dəfə cütləşir, rakvinasız dünyaya gəlirlər, böyüdükcə onların bellərində şiş yaranır …

Türk Dilləri Ailəsi - Araşdırma

Türk dilləri Şərqi Avropadan Sibirə və Çinin qərbinə qədər uzanan bir ərazidə 180 milyon insan tərəfindən ana dili kimi istifadə edilir. …

Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu - sözlərinin kökü hardan gəlir?

“Qara” sözü rus dilinə rəng olaraq tərcümə edilməsinə baxmayaraq, əslində “böyük” mənasını xarakterizə edir. …

Qədim Azərbaycan şəhəri - Ərdəbil

Qədim ərəb mənbələrində şəhərin adı Ərdübil şəklində keçərkən, X əsrdə farsca yazılmış “Ḥududu’l-ʿâlem”də Ərdəvîl olaraq qeyd edilmişdir. …

Dünyanın ən məşhur kofe növləri

Kofeni nə üçün içdiyimizdən asılı olmayaraq, onun dadını, qoxusunu bir çox insanlar sevirlər. Kofe səhəri daha xoşbəxt və enerjili açmağımıza səbəb olur. …

Ən çox oxunanlar

Fərid Novruzi

Məşhur biznesmen Fərid Novruzi Azərbaycanın İlk Elektron Ensiklopediyası olan Azens.az haqqında öz fikirlərini bildirdi və gənclərin suallarını cavablandırdı:

"Yolka"nı ilk dəfə harda bəzəyiblər?

Küknar həyat rəmzidir. Ona görə ki, şam ağacı ilin dörd fəslində yaşıllığını saxlayır.

«QARABAĞ» sözünün mənası

Qarabağ əraziləri qədim dövrdə “Arsax” adı ilə (“Arsax” sözü qədim türk tayfası olan sakların adı ilə bağlıdır və “igid sak”, “ər sak”, “sak kişisi” mənalarını verir) Albaniya dövlətinin (e.ə.

“Qarabağ atı Gülgün” - bir eksponatın tarixi

Mehti Qulu xan Uçmiyev ov etməyin və at çapmağın böyük həvəskarı idi. Onun çox sevdiyi yaraşıqlı, çox gözəl və sürətli bir atı varmış.

Azərbaycan Respublikası Gerbinin mənası

Bu baxımdan dövlət gerbimiz həm simvolların zəngin ahəngdarlığına, xalqımızın tarixi və mədəniyyətinin əks etdirməsinə görə digər ölkələrin gerblərindən fərqlənir. Dövlət gerbi palıd budaqlarından və sünbüllərdən ibarət qövsün üzərində yerləşən şərq qalxanının təsvirindən ibarətdir.