"Vətən" kəliməsinin anlamı


sualının bir parçası olaraq gündəmə alınmışdır. Bu anlayışlardan biri də "vətən" anlayışıdır. Osmanlı Dövlətində vətən anlayışı ilk mənasından son mənasına qədər çox böyük bir təkamül keçmişdir. Milliyyətçiliyin təsirindən əvvəl "doğum yeri" mənasını verən vətən, milliyyətçilik dalğası ilə birlikdə mənasını da dəyişmiş, daha geniş torpaq parçalarını ifadə etmişdir. Vətən ərəb mənşəli (vatan) sözdür. Avropaya vətən anlayışının gəlişi Fransız Qiyamı ilə bağlıdır. Türk dövlətlərində vətən kəliməsi olduqca müqəddəs və toxunulmaz hesab olunur. İohan Gottfried Herder xalq ilə torpaq arasındakı bağlılığı ilk araşdıran adam olmuşdur ve fikirləri Almaniya və Fransada geniş əks-səda tapmışdır. İnsanın torpağa qarşı sevgisi, onun dərinliyi və nəsilsən-nəsilə ötürülməsi illər boyu sübut etdirilməkdədir. AZENS.AZ
Tweet