Ən çox qənd yeyən xalq


 Bu adamlar diş protezlərindən istifadə etməyə məcburdurlar. Bunun əsas səbəbi isə, hər bir sotlandiyalının il ərzində 56 kq qənd yeməsidir.  
Tweet 4574