3 dəfə dəyişən Azərbaycan Əlifbası

 Həmin dövrə qədər rəsmi yazışmalar ərəb qrafikalı əlifba ilə həyata keçirilirdi. 1933-cü ildə latın əlifbasında bir sıra dəyişikliklər aparıldı. 1958-1991-ci illərdə Azərbaycan kiril əlifbasından istifadəyə keçdi. Həmin dövrlərdə biz Rusiyanın tərkibində olduğumuz üçün əlifbamızda olan hərflər rus hərfləri idi.  1991-ci il, dekabrın 25-də Azərbaycan Ali Soveti latın qrafikalı Azərbaycan əlifbasının bərpa olunması ilə bağlı qərar qəbul edir. Bunun tam rəsmi tətbiqinə 10 il sonra başlanılır və bütün çap məhsulları latın qrafikalı Azərbaycan əlifbası ilə nəşr olunur.  Hal-hazırda istifadə etdiyimiz latın əlifbasında 26 hərf var. Latın əlifbasının ümumi yazılışında olmayan, amma işlətdiyimiz bəzi hərflər var ki, onlar bunlardır: Ü, İ, Ö, Ə, Ç, Ş.   Azens.az
Tweet