Puzzle-ni kim icad edib?


O, puzzle-lərdən "Uels və İngiltərənin qraflıqlara bölünmüş xəritəsi" adlı layihəsində istifadə etmişdir. Əvvəllər puzzle-lərdən yalnız coğrafi xəritələrdə istifadə olunurdu. Bu günədək qorunmuş belə bir xəritə 1766-cı ildə düzəldilmiş "Krallıqlara bölünmüş Avropanın xəritəsi"-dir. XX əsrdə puzzle əyləncəli oyun kimi məşhurlaşmağa başladı, Avropanın ən əyləncəli oyununa çevrildi. Hətta Amerikanın bir sıra böyük şəhərlərində puzzle yarışları keçirilirdi.
Tweet 4801