Ulu nənəmiz necə olub?


 Təxminən 2 milyon il belə davam edib və qəflətən, cəmisi 10 min il ərzində qadın surətini dəyişərək indiki formasını alıb.  Ümumiyyətlə, insanda daim kiçik dəyişikliklər baş verir. Son minilliklər ərzində insanın boyu yüksəlib, doğulan körpələrin çəkisi artıb, uşaqların yetkinlik dövrü tez başlayıb. Əgər belə davam edərsə, XXIII əsrdə orta kişi boyu 2 metrə çatacaq, uşaqların yetkinlik dövrü 7-8 yaşa arası olacaq. Qadınlarda isə əksinə, boyları kiçilərək cəmi 1 metr olacaq, başları böyüyəcək, gövdələri isə qısalacaq.  AZENS.AZ
Tweet 2582