AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ İLK ELEKTRON ENSİKLOPEDİYASI

Stiv Cobs beynini necə məşq etdirirdi?

 Beyni məşq etdirmək - stressi azaltmaqda, ağlı aydınlaşdırmaqda, kreativliyi inkişaf etdirməkdə Stiv Cobsa çox kömək edirdi.

 Kreativliyin dahisi, İT-texnolodiyasının”cadugəri”(qurusu), dünyanı dəyişə bilən bu insan bir cox illər ərzində öz üzərində şüurun meditasiyasını təcrübədən keçirmişdi.

 “Əgər siz oturub sadəcə özünüzə nəzər salsanız görərsiniz ki, ağlınız necə narahatdır. Siz çalışın onu sakitləşdirəsiniz. Bu an situasiya daha da pisləşəcək. Amma bir müddət sonra ağlınız özü-özünə sakitləşəcək və ən xırda şeylər belə açıqlanacaq. İntuisiya kəskinləşdikcə, bütün görüntülər tam aydınlaşacaq. Siz özünüzü zamanın indiki anında hiss edəcəksiniz – burada və bu saatda. Sizin fikirlər yavaşlayacaq, düşüncəniz genişlənəcək və siz əvvəlkindən daha geniş əhatəni görə və hiss edə biləcəksiniz”.  Stiv Cobs özünün bioqrafı olmuş Uolter Ayzeksona meditasiyanın effektini belə izah etmişdir.

 Meditasiyanın əsas növü olan - şüurun meditasıyası öz əsasını Dzen-buddizm və daosizmdən götürür. Cobs bu haqda Ayzeksona ölümündən bir az əvvəl söyləmişdi. Həmin vaxta qədər o, meditasiyanı neçə illərdir ki, öz üzərində təcrübədən keçirirdi. Bütün bu deyilənlərə, hələ 1990-cı illərin əvvələrində, dzen və proqramlaşdırmanın əlaqələrini Cobsla müzakirə edən jurnalist və yazıçı Ceffri Ceyms (Jeoffrey James) şahidlik etmişdir.

 Ayzeksonun sitatlarından belə məlum olmuşdur ki, Cobsun öz üzərində təcrübədən keçirdiyi meditasiya vaxtilə döyüş sənətinin mahir ustası olmuş Yanq Cin Minqin Ceymsə öyrətdiyi meditasiyaya çox bənzəyirdi. Bu da onun 6 addımdan ibarət dərsləri:

  1. Tənha, sakit bir yerdə oturun. Ayaqlarınızı çarpazlaşdırın. Yastı yastıq üzərində oturun ki, belinizdəki gərginliklər azalsın. Dərindən nəfəs almağa başlayın.
  2. Gözlərinizi yumun. Ağlınızda atılıb-düşən fikirlərə, monoloqlara qulaq asın; ...iş ...ev ...televizor ...telefon ...və s. Bunlar hamısı boş şeylərdir. Bütün bunlar fani dünyanın “meymun (tez-tez boş-boşuna atılıb düşən) ağlınızda olan cəfəngiyyatı, boşboboğazlığıdır. Bunları birdən birə dayandırmağa çalışmayın, əsasən də həmin an. Sadəcə müşahidə edin, görün, sizin ağlınız bir fikirdən digər fikrə necə atılıb keçir. Bunu həftə içi hər gün 5 dəqiqə müddətində edin.
  3. Fikirlərinizin dolanmasını sakitləşdirməyə çalışmayın. Çalışın ki, diqqətinizi “öküz (güclü,dərin) ağlınıza” yönəldəsiniz, yəni ağlınızın sakit və asta fikirləşən hissəsinə fikrinizi yönəldin. “Öküz (möhkəm və dərin) ağıl” sadəcə öz ətrafındakı dünyanı müşahidə edir. O, müşahidə etdiklərini qiymətləndirmir, məna axtarmır, o, sadəcə görür, eşidir və hiss edir. Bəzi adamlar hətta ona şübhə edirlər, amma kimlərəsə sarsıntı anında “meymun ağlı” susan zaman kimlərəsə o, ayan olur. Hətta biz “meymun ağlı”nın tam təsiri altında olan zaman bizə onun:...tez ol!...elə!...deyə əmrlər verdiyi anlarda belə, bizim “möhkəm,dərin”(öküz) ağlımız biz hiss eləmədən belə özünün astagəl, şüurlu işini görür.
  4. Siz özünüzün “güclü, dərin ağlınızı” hiss edən zaman ona “meymun ağlınızı” müntəzəm olaraq yavaşıtmağı tapşırın. Məsələn: Ceffri Ceymsə belə bir fənd çox kömək etmişdir. O, təsəvvür edirmiş ki, bir öküz yolun ortasında asta-asta hərəkət edir və bu görüntü “meymun ağlını” yuxuladır. Bundan kədərlənməyin. Zaman-zaman o oyanacaq və bundan sonra siz görəcəksiniz ki, sizin “meymun ağlınız” daha çox istirahət etməyə başlayıb və o, artıq boş-boşuna təlaşlanmır (atlanıb-düşmür) və hay-küy salmır.
  5. Özünüzün “meymun ağlınızı” sakitləşdirdikdən sonra diqqətinizi “möhkəm, dərin ağlınıza” cəmləşdirin. Bu an sizin nəfəsiniz yavaşıyacaq. Siz havanın dərinizə belə toxunmağını da hiss edəcəksiniz. Hətta bədəninizdə qanın necə axdığını da hiss edəcəksiniz. Siz gözlərinizi açan zaman dünya sizə tamam başqa; yəni, hətta qəribə görünəcək. Pəncərə sizə dördbucaq və işıqlı görünəcək və onu açıb bağlamağa, təmir etməyə, yumağa ehtiyac olmayacaq. O, sadəcə mövcud olacaq: burada və bu an,necə ki, siz özünüz: birada və bu an.
  6. Lazım olan hala gəlib çatmaq üçün müəyyən qədər vaxt tələb olunur. Amma siz hər şeyi öz qaydası üzrə etsəniz onda vaxtın necə qəlib çatdığı hiss belə etməyəcəksiniz.Müntəzəm olaraq, günbəgün meditasiyanın müddətini uzadın.  Təəccüblü olsa da, siz meditasiyanın müddətini nə qədər uzatsanız da. Onun uzunluğunu hiss etməyəcəksiniz.

ŞÜURUN MEDİTASİYASININ MÜNTƏZƏM PRAKTİKASININ 3 ƏSAS ÜSTÜNLÜYÜ VARDIR:

  1. Siz stresslərdən azad olacaqsınız. Əgər sizin həyatınızda çətinliklər yaransa belə, o sizdə gərgikliklər yarada bilməyəcək.
  2. Yuxusuzluğu tamamilə unudacaqsınız. Ceffri Ceyms özü şahiddir ki, müntəzəm praktika sayəsində gecə yatarkən 2-3 saniyə bəs edir ki. yuxuluyasan.
  3. Hər şeyi dəqiq düşünməyə və dəqiq qiymətləndirməyə başlayacaqsınız. Hətta həyatınızda baş verən hər bir şeyə bu cür dəqiqliyi ilə yanaşacaqsınız. Şüurun meditasiyası Ceffri Ceymsı həyatının bərbad hala düşməsindən, işini birdəfəlik atmasından, bir sözlə böyük bədbəxtçiliklərdən xilas etmişdir.
AzEns.AZ