Redaktorun Seçimi

Filmləri "toxuyan" Rasim Ocaqov

Ən yenilər

Bakının ən sirli iki hamamı

"Hacı Bani" hamamı - XV əsrin sonlarında tikilmişdir. Hamamın sifarişçisi Hacı Qayıb, memarı isə Hacı Bani olmuşdur. …

Türk dünyasında gəlinlik geyinən ilk qadın

ilk dəfə türk dünyasında ağ gəlinlik geyinmiş qadın Osmanlı sultanı II Əbdülhəmidin üçüncü qızı Naimə Sultandır. …

Tort üzərindəki şamı üfürmək ənənəsi necə yaranıb?

Ay və ov ilahəsi olan Artemidaya inam gətirənlər hər ayın 6-cı günü onun ad günündə bu ilahə məbədinin mehrabına ballı piroq qoyardılar. …

İlbizlər necə yaranır?

İlbizlər ildə bircə dəfə cütləşir, rakvinasız dünyaya gəlirlər, böyüdükcə onların bellərində şiş yaranır …

Türk Dilləri Ailəsi - Araşdırma

Türk dilləri Şərqi Avropadan Sibirə və Çinin qərbinə qədər uzanan bir ərazidə 180 milyon insan tərəfindən ana dili kimi istifadə edilir. …

Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu - sözlərinin kökü hardan gəlir?

“Qara” sözü rus dilinə rəng olaraq tərcümə edilməsinə baxmayaraq, əslində “böyük” mənasını xarakterizə edir. …

Ən çox oxunanlar

Zeynalabdinin "Qızıl Badam"ı

ZEynalabdinin zərgərlik emalatxanası Bakının Zərgərpalan küçəsində yerləşirdi və buraya tez-tez neft milyonçularının arvadları təşrif buyurardı.

«QARABAĞ» sözünün mənası

Qarabağ əraziləri qədim dövrdə “Arsax” adı ilə (“Arsax” sözü qədim türk tayfası olan sakların adı ilə bağlıdır və “igid sak”, “ər sak”, “sak kişisi” mənalarını verir) Albaniya dövlətinin (e.ə.

Azərbaycan Respublikası Gerbinin mənası

Bu baxımdan dövlət gerbimiz həm simvolların zəngin ahəngdarlığına, xalqımızın tarixi və mədəniyyətinin əks etdirməsinə görə digər ölkələrin gerblərindən fərqlənir. Dövlət gerbi palıd budaqlarından və sünbüllərdən ibarət qövsün üzərində yerləşən şərq qalxanının təsvirindən ibarətdir.

“Qarabağ atı Gülgün” - bir eksponatın tarixi

Mehti Qulu xan Uçmiyev ov etməyin və at çapmağın böyük həvəskarı idi. Onun çox sevdiyi yaraşıqlı, çox gözəl və sürətli bir atı varmış.

"Yenə o bağ olaydı" şeiri kimə yazılıb?

 Mikayıl Müşfiqin bəlkə də ən məşhur şeiridir “Yenə o bağ olaydı”. Bu şeir 1936-cı ilin yayında Pirşağıda yazılıb.