AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ İLK ELEKTRON ENSİKLOPEDİYASI

Azərbaycan

 Keçən əsrin ortalarında bəstəkar Fikrət Əmirov Cəfər Cabbarlının “Sevil” operasının motivləri əsasında əsər yaradır.

 Tarixdən məlumdur ki, “Üç muşketyor” və “Qraf Monte Kristo” kimi klassik əsərlərin müəllifi olan yazıçı Aleksandr Düma 1858-1859-cu illərdə Qafqaza səfəri zamanı müəyyən müddət Azərbaycan ərazisində səyahət etmişdi.

 20 sentyabr 1918-ci ildə Krasnovodsk yaxınlığında 26 nəfər zaqafqaziyalı inqilabçı edam edilmişdir.

   Yenə o bağ olaydı, yenə yığışaraq siz
   O bağa köçəydiniz.
   Biz də muradımızca fələkdən kam alaydıq,
   Sizə qonşu olaydıq.

 Azərbaycan Respublikası ərazisində aparılan arxeoloji tədqiqatlar zamanı ilk sakinlərin məskunlaşmasına aid zəngin maddi mədəniyyət nümunələri aşkar olunmuş və bunun nəticəsində respublikamızın ərazisinin insanın formalaşdığı məskənlər siyahısına daxil olunmasına zəmin yaratmışdır.

 Abşeron bağlarının yaranma tarixi 5 min il əvvəllərə gedib çıxır.

 Şirvanşahlar sarayı kompleksi Bakının ən qədim və geniş əraziyə malik tarix-memarlıq abidəsidir.

 1936-37-ci illər müxtəlif sənaye təşkilatlarının nəzdində idman, futbol komandalarının yaranması ilə əlamətdar oldu. Bakıda futbol komandası olmayan zavod, fabrik tapmaq çətin idi.

 Azərbaycan Ordusunun yaranması 1918-ci il iyunun 26-sına təsadüf edir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin qərarı ilə 1918-ci il iyunun 26-da Gəncədə ilk hərbi hissə - əlahiddə korpus yaranıb.

  Cəbrayıl rayonunun Dağtumas kəndində “ Anbarın gözü” deyilən yerdə bir – biri ilə yanaşı dağlar uzanır.

 Tiflis şəhəri (indiki Tbilisi) bir zamanlar iri Azərbaycan şəhərlərindən biri olmuşdur.

 “Mənim özüm “Tarixi-Nadir” kitabını yarıya qədər oxumuşam, amma sənin dilini anlamıram. Bu bisavadlar neyləsin?”.

  Bakı Bulvarının ideyası Bakı Şəhər Dumasının mühəndisi  Məmməd Həsən Hacınskiyə məxsusdur.

  XIX əsrdə Avropa və Amerikanın bir sıra şəhərlərində (Peterburq, Moskva, Berlin, Nyu-York və.s) yaradılan filarmonik cəmiyyətlər, əsasən simfonik musiqini təbliğ ediblər.

Bu il mayın 28-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasının 96 ili tamam olur.

  Laçın əvvəllər Abdallar adlanıb, 1923-cü ildən şəhər statusu alıb və 1926-cı ildən Laçın adlandırılıb.

  Bu gün Laçın rayonunun Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmasından 22 il ötür.

  Azərbaycanın köksündə damarlarından sarı-qızılı qarışığı olan tünd qonuru rəngli qan axan bir ürək döyünür.

 Şamaxı Baş Qafqaz silsiləsinin cənub-şərq ətəklərində, Bakıdan 118 kilometr məsafədə yerləşən Şamaxı Azərbaycanın qədim tarixə malik şəhərlərindən biri olub.

  Tanınmış memar Zaha Hadidin layihəsinə əsasən yaxın illərdə tikilmiş Heydər Əliyev Mərkəzi supermüasir bir mədəniyyət mərkəzi olmaqla yanaşı, Bakının və bütün Azərbaycanın yeni simvoluna çevrilmişdir.