AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ İLK ELEKTRON ENSİKLOPEDİYASI

Azərbaycan

 Qarabağ xanlığının banisi Pənahəli xan Cavanşirlər soyundan idi. O,1748-ci ildə keçmiş Qarabağ bəylərbəyliyinin qərbində Qarabağ xanlığını yaratdı və özünü xan elan etdi.

 18 oktyabr - Azərbaycanın Dövlət Müstəqilliyi Günüdür. Artıq müstəqilliyin 22 yaşı tamam oldu.

 Azərbaycanda ənənəvi bəzəklər içərisində zərgərlik məmulatı mühüm yer tutur. Arxeoloji qazıntılar nəticəsində Mingəçevir, Xocalı, Qəbələ, Xınıslı, İsmayıllı, Qaratəpə və s.

 Azərbaycanda İlk Prezident Seçkiləri 1991-ci il sentyabrın ayının 8-i keçirilmişdir. 1990-cı ildə Sovet Sosialist Respublikaları İttifaqı dağıldıqdan sonra Azərbaycanda çox ağır vəziyyət hökm sürürdü.

 Əcəmi Əbubəkr oğlunun dövrümüzə çatmış ən gözəl əsəri olan Möminə xatun türbəsi bu gün də orta əsrlər Naxçıvan şəhərinin əzəmətini əks etdirir.

   «Arşın mal alan»  Üzeyir Hacıbəyovun üçüncü və sonuncu musiqili komediyasıdır. 1913-cü ildə yazılmış və həmin il Sankt-Peterburqda, konservatoriyaya qəbul imtahanı ərəfəsində bitmişdir.

 Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır. Məhz bu günün Musiqi Günü adlandırılması da onun adı ilə bağlıdır.

 XVI əsrin əvvəllərində İslam Şərqində böyük imperiyalar müharibə vəziyyətində idilər. Bu münaqişələrdən daha ciddisi Osmanlı imperatorluğu ilə Səfəvilər dövləti arasında yaşanırdı.

 Tarixən Azərbaycanın şimalı ilə cənubunu birləşdirən, Cəbrayıl rayonu ərazisində yerləşən Xudafərin körpüsü ölkəmizin qədim abidələrindən biridir. Körpü haqqında ilk məlumat VIII-IX əsrlərə aiddir.

 Xurşidbanu Natəvanın heykəlini tanımayan yoxdur. Bu heykəl bizim görüş yerimiz, şəhəri ayırdetmə nöqtəmizdir.

 Qarabağ Azərbaycanın ən qədim tarixi torpaqlarından biridir.

 15 iyun tarixi Ümumilli Lider Heydər Əliyevin Azərbaycan Parlamentinə sədr seçildiyi gündür. Bu tarixi xalqımız "Milli Qurtuluş Günü" adlandırmışdır.

"Atəşgah" məbədinin ən erkən tikilişi təqribən eramızın 1713-cü ilinə aid edilir. Atəşgah dənizdən azacıq aralı, Abşeron yarımadasındakı Suraxanı kəndinin cənub-şərq qurtaracağında, neft mədənlərinin yaxınlığında yerləşir.

 Muğam Azərbaycan folklorunda musiqi və rəqslərlə müşahidə olunan ənənəvi musiqi janrlarındandır.

Azərbaycanda xalçaçılıq nümunələrinin yarandığı ilk şəhərlərdən biri Təbrizdir. Təbriz xalçaçılarının toxuduqları ən məşhur xalçaçılıq nümunəsi “Ərdəbil xalçası"dır.

 Şuşa bir şəhər kimi yox, sənət əsəri kimi yaradılır. 1750-ci ildə Qarabağ hakimi Pənahəli xan Qarabağın ən uca zirvəsində qala salmaq qərarını verir.

Bakıdan 4-5 km aralıda, Xəzər dənizinin sahilində yerləşən Bibiheybət məscidi Azərbaycanda və bütün şiə məzhəbli müsəlmanlar arasında müqəddəs ziyarətgahlardan sayılır.

Azərbaycan xalq çalğı alətlərinin kamanlı-simlilər qrupunun ən parlaq nümayəndəsi kamançadır. Kamança – muğamlarımızın ifasında əsas olan trioya (tar, kamança, qaval) daxildir.

Yəqin Xəzər dənizində (indiki Crystall Hall tərəfdə) adaya bənzər bir şey rastınıza gəlib. Bu "Bayıl qəsri"dir. Bəzi mənbələrdə bu abidəyə "Səbayil qalası" da deyirlər. 1306-cı ildə Bakıda baş vermiş güclü zəlzələ zamanı tikinti dağılıb və bir neçə əsr suyun altında qalmışdır.

Azərbaycan Respublikasının Dövlət gerbi müstəqilliyimizin, istiqlalımızın əsas simaları və rəmzlərindəndir.  Milli gerb hər xalqın, dövlətin, şəhərin milli və dini, mifik görüşlərini, eyni zamanda tarixi siyasi-ideoloji və mədəni baxışlarını əks etdirir.