AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ İLK ELEKTRON ENSİKLOPEDİYASI

Mənalar

 Qurban, qurban bayramı günlərində ibadət niyyətiylə bəlli hayvanlardan birini kəsərək  edilən bir ibadətdir. Qurban ibadəti, mahiyyət etibarı ilə fərqli olsa da  Hz. Adəm'ə qədər uzanmaqdadır.

 İslamdakı aypara simvolu islamdan neçə min illər böyükdür. Bu simvolun nə vaxt yaranması haqda dəqiq məlumat yoxdur.

 Heç fikirləşmisiz ki, “ürəkciyi” bir sevgi simvolu kimi işarə etmək hamı tərəfindən nə üçün birmənalı olaraq qəbul edilmişdir?

 Hal-hazırda neft “qara qızıl” adı ilə planetin ən vacib resurslarındandır.

  Biz hamımız taksiləri sarı rəngdə, ağ-qara damalı fərqlənmə nişanı ilə görmüşük və buna bir növ adət etmişik.

  Qırmızı xaç – “ Beynəlxalq Qırmızı Xaç” komitəsinin simvoludur. Bu komitə 1863-cü ildə Cenevrədə (İsveçrə) yaradılmışdır.

  Çox maraqlı romanlar və hekayələr müəllifi olan dünya şöhrətli yazıçı Ernest Heminquey bir dəfə belə bir mübahisə edir ki,  o, bir neçə sözdən ibarət elə bir hekayə yaza bilər ki, hər bir oxucunun qəlbini göynədər.

 Masanın bayram “servirovka”sını bokallarsız təsəvvür etmək mümkün deyil.

  Asiya – bu qitə dünyanın ən böyük qitəsidir. Sahəsi 43,5 milyon km²-dir.

  “Molla” sözü ərəb dilindəki “mövla” kəlməsindən götürülüb. Mənası “ağa, başçı” deməkdir.

  Bərək Allah uca Allahın adını istifadə edərək tərifləməkdir.

  Neçə on illiklərdir ki, dilimizdə “xuliqan” sözü işlədilir.

  Əksəriyyət, demək olar ki, heç vaxt ağlına belə gətirmir ki, ölkələr nədən belə adlanır və ya ölkələrin adları necə yaranmışdır?

 ― Bu sualı elə bir insan yoxdur ki, uşaqlıqda özünə verməsin.

  Qədim yunan həkimi, antik təbabətin reformatoru olan Hippokratı (e.ə. 460-377) “təbabətin atası” adlandırırlar.

 Ağ həkim xalatının demək olar ki, 150 ildən çox yaşı var. Bu xalatlar pasiyentləri infeksiyalardan və yoluxucu bakteriyalardan qorumaq məqsədilə düşünülmüşdür.

 Hər bir müsəlman donuz ətinin haram olduğunu bilir. İslam dini nəyinsə halal və ya haram olmasını Allahın əmrinə bağlayır. Dinimizdə donuz əti haram olaraq verilmişdir.

 İkibaşlı qartal – çox qədim simvollardan biridir. Bu simvolun yaşı 3.000 il hesablanır. Bu simvol vaxtilə Şumer mədəniyyəti dövründə çox geniş yayılmışdır.

 Svastika - ən qədim, ən çox yayılmış qrafik simvollardan biridir. II Dünya Müharibəsinə qədər svastika simvolundan, demək olar ki, dünyanın hər yerində istifadə olunurdu.

 Ayaqların bintlənməsi dedikdə bəziləri elə başa düşürlər ki,  bu – sadəcə, ayaqların bintlə  sarğılanmasıdır. Amma bu, elə də sadə bir iş deyildir.