AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ İLK ELEKTRON ENSİKLOPEDİYASI

Möcüzələr

 Ramazan Ərəbcə bir sözdür. Qəməri aylardan doqquzuncusunun adıdır. Ramazan sözünün mənası və bu mübarək aya Ramazan adının verilməsindəki hikmət belə ifadə edilmişdir:

  Pterocarpus angolensis –  tik ağacı növündən olan bu ağac daha çox Afrikanın cənubunda bitir.

  Zodiak -  səmada görsənən 12 bürc. Avropa mədəniyyətinə Qədim Yunanstandan gəlmişdir ki, bunun da kökü daha qədimlərə gedir.

 Ay, Yer ilə Günəş arasında olduqda Ay və Günəş  disklərinin  mərkəzi dəqiq şəkildə üst -üstə düşərkən Günəş tutulması baş verir.

 Otuz yaşından başlayaraq insan beynində hər gün 30-50 min sinir hüceyrəsi fəaliyyətdən düşür.

  Su axarkən şırıltı yaradan hava qabarcıqlarıdır.

  Qızıl korroziyaya uğramır, sürtünməyə davamlıdır, görünüşü gözəl və cəlbedicidir.

  İki min il bundan əvvəllərə qədər Nil çayı sahilində, İsgəndəriyyənin 25 kilometrliyində yerləşən Heraklion şəhəri “Misirin qapısı” hesab edilirmiş.

  1503-cü il dekabrın 14-də Fransanın Sen–Remi–de–Provans şəhərciyində dünyaya gəlmiş yəhudi əsilli Mişel de Nostrdam bütün dünyada Nostradamus kimi tanınmışdır.

  Qədim Misirdə, Qədim Çində, skiflərdə, hunlarda açıq rəngli saç – bir növ İlahiyə “yaxınlıq” əlaməti sayılırdı.

  Çox saylı tədqiqatlar nəticəsində Yer üzündə heç bir qar dənəcəyinin bir-birinə oxşamadığı araşdırılmışdır.

 “Sfinks” sözü yunancadan tərcümədə “boğucu”, “boğan” mənasını daşıyır.

  Yəqin hər biriniz “Ölüm vadisi” ilə tanışsız.

  Son zamanlar tez-tez rastlaşdığımız “apokalipsis” sözü öz  kökü etibarı ilə  “İncil”ə bağlıdır. Bu termin yunan dilindən tərcümədə - “açılış”, “açıqlama” mənasındadır.

 Madaqaskarda özünün möhtəşəmliyi ilə hamını heyran edən unikal bir yer var. Bu yer dünyanın 10 geoloji möcüzəsindən biridir.

 Şenonso adlı böyük bir ərazinin ilk öncə sahibi De Mark adlı şəxs olmuşdur. Sonra o, bu ərazini maddi çətinliklərlə üzləşməsi nəticəsində hissə-hissə satmaq qərarına gəlmişdir.

 “Ölü dəniz” planetimizin ən aşağı nöqtəsi hesab olunur. Bu dənizin sahillərində suyun səviyyəsi dünyada ən aşağı həddədir.

 Xam neft hələ çox qədimlərdən insanlara məlum idi. Uzaq keçmişdə neftdən lampa və məşəllər üçün istifadə edirdilər. ABŞ-da Alleqan dağları ətrafında böyük neft yataqları mövcüddur.

 III Reyx hələ tam taxtdan enməmiş, artıq bütün dünya nasist rəhbərlərinin gizli, sirli tədqiqatlarından danışırdı. Bu gizli tədqiqatlardan biri də alman millətinin qədim arilərlə hər hansı bir bağlılığın olması ilə əlaqədar axtarış işləri idi.

 Əslində heç bir lənətlənmə olmayıb. Bu sadəcə bir qəzet şaiyəsi olub...