AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ İLK ELEKTRON ENSİKLOPEDİYASI

Möcüzələr

 1922-ci ildə Amerika arxeoloqu Karter Misir fironu Tutanhamonun sərdabəsində çox zəngin dəfinə, o cümlədən, fironun ölümündən sonra hazırlanmış qızıl niqabını tapmışdılar. Bundan sonra bədbəxt hadisələr başlandı.

 “Ölüm vadisi”ndə baş verən möcüzəli hadisələr öz anomallığı ilə çox məşhurdur. Sirrinin açılması mümkünsüz olan bu anomal hadisələr suyu qurumuş Reystrek – Playya gölündə baş verir.

 Müasir dünyamızın elmi-texniki inkişafına baxmayaraq, qədim sivilizasiyanın bizə  qoyub getdiyi bir cox sirlərin üstünün açılması hələ də müşkülə çevrilmişdir.

 Güzgü – insanlara xidmət edən əşyaların ən sirlisidir. Güzgünün əksetdirmə xüsusiyyətləri alimlər və qeyri-ənənəvi elmlər tərəfindən uzun illərdi öyrənilir.

 Silent Hill – bu şəhər əksəriyyət üçün yalnız kompüter oyunundakı qorxunc, uydurma bir şəhərdir.

 Bir çox ölkələrdə «7»  rəqəmi müqəddəs hesab olunur. Hələ qədim zamanlarda Vavilon və Misir filosofları 7 rəqəmini 3 və 4 rəqəmlərinin cəmi, yəni 3 rəqəmini onlar üçün ən əziz olan ana, ata və övlad, 4 rəqəmini isə qütb istiqamətləri kimi qəbul edirdilər.

 Məhv olmuş Atlantida artıq 2500 ildir ki, bəşəriyyətin şüurunu narahat etməkdədir. Atlantidanın yoxa çıxması haqda minlərlə teoriya və gipotezlər mövcuddur.

Bilirsiniz, bir anlıq eşitdiyiniz səs sizin əhvalınızı tamamən dəyişə bilər? Bu yazıda biz sizə insan üçün xoş olan səslərdən danışacağıq.

Tanınmış Amerika alimi, Arizona Universiteti nəzdində insan təkamülü və sosial inkişaf məktəbinin professoru Kurtis Merianın “Sayentifik Ameriken” jurnalının son nömrəsində dərc olunan məqaləsi elmi dairələrdə sensasiya doğurub.

Mirvari molyuskanın mantiyasının altına yad cismin düşməsi ilə onun müdafiə reaksiyası sayəsində əmələ gəlir. Mirvarinin özü araqonit kristallarından ibarətdir. 

Avropalı geoloqlar Qrellandiya adasında dünyanın ən qədim kraterini aşkarlayıblar. Maniitsok şəhərinin həndəvərində yerləşən və diametri 100 kilometr olan kraterin 3 milyard il yaşı var. Krater 30 kilometr diametrə malik asteroidin Yerə çarpılması nəticəsində meydana gəlib.

1880-ci illərdə Fransada hazırlanan “Azadlıq heykəli”nin xərclərinin böyük bir hissəsi Osmanlı padşahı tərəfindən çəkilmişdir. Azadlıq Heykəlinin hündürlüyü 93 metrdir. Heykəl nazik mis plitələrdən hazırlanıb.

Dünyada eşq üçün edilmiş ən gözəl abidə..... Hüzünlü bir eşq hekayəsidir Tac-Mahal.
Tac-Mahal Hindistandakı Agra şəhərində olan Yamina çayının şərqində iştirak edən Cahan  Şah tərəfindən inşa edilmişdir.

1988-ci ilin əvvəllərində Barneo adası sahillərinin yaxınlığında gözlənilmədən  futbol meydançasından da iri ada peyda olmuşdur.

 Yalnız Çinlilərin deyil,  Yaponların, Orta  və Cənub-şərqi Asiyada yaşayanların hətta Eskimosların belə gözləri  çəkikdir.

  Bütün canlı varlıqlar öz güclərini təzələmək və həyat fəaliyyətini davam etdirmək üçün istirahətə ehtiyac duyurlar.

  Françesko Lentini (1881-1966, İtalyan) 3 ayaqlı olaraq tanınmağa kiçik yaşlarından başladı.12 övladdan təkcə fərqli olan o idi və fərqli cəhəti-fiziki qüsuru nəslindəki heç kimdə rast gəlinməmişdi.

 Zəm-zəm Məkkənin mərkəz nöqtəsində yerləşən müqəddəs bir quyudur.

 Tək tanrılı dinlərin hamısında ən sıx istifadə edilən söz  “amin”dir. İnsanların bu qədər sıx istifadə etdikləri bir sözün mənasını da təbii olaraq bilmələri lazımdır.

Tac-Mahal Böyük Moğollar dövrü hind memarlığının görkəmli abidəsidir.