AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ İLK ELEKTRON ENSİKLOPEDİYASI

Tarix

 Dünyadakı ilk sevgi şeiri təxminən 4000 il qədər əvvəl şumerlilər tərəfindən Nippur şəhərində yazılıb.

 İstanbula gələn yerli və ya əcnəbi turistlərin ən çox ziyarət etdiyi yerlərdən biri Qapalı Çarşıdır.

Birinci Dünya müharibəsinin nəticələri Osmanlı imperiyası üçün daha fəlakətli olmuşdu.

 Tarixdə mövcud olmuş imperiyalardan oxuyarkən insanın içindən həmin dövrü görməsi keçir.

 XIX  əsrdə 31-ci Osmanlı sultanı Sultan I Abdülməcid (1839-1861) tərəfindən inşa etdirilən  Dolmabağça sarayı İstanbul şəhərində, Mərmərə dənizindən Boğaziçinə gedən yolda yerləşir.

  “Soyuq müharibə” - 1945-ci ildən 1991-ci ilədək bütün dünyaya böyük sıxıntılar, sarsıntılar  yaşadan, çox böyük maddi və insan itkiləri ilə nəticələnən  nəhəng bir səhv idi.

  Əsrlər boyu Yaxın və Orta Şərq xalqlarının, sonra isə Avropa xalqlarının ruhunu fəth etmiş “1001 gecə” nağılları ağızdan-ağıza, dildən-dilə keçə-keçə öz rəngarəngliyini artıraraq bir çox əsərlərin yaranmasına mənbə olmuşdur.

  Bu gün faşizm üzərində qələbədən 69 il keçir. Hitler Almaniyasının hərbi rəhbərliyi 1945-ci ildə mayın 8-də təslim olmaq haqqında sazişi imzalayıb.

  Avropada VIII əsrdən başlayaraq illəri İsa Məsihin doğum dünündən hesablamağa başlamışlar.

  Neçə minilliklərdi ki, Kleopatranın gözəlliyi haqqında yaranan əfsanələr dünyanı dolaşmaqdadır. Kleopatra doğrudan gözəl olub?

  2066-cı ildə Brataniya Krallığı öz hakimiyyətinin 1000 illiyini qeyd edəcək. Bu müddət ərzində 7 sülalə bir-birini əvəz etmişdir.

  Napoleon Bonapart

  Napoleon sürətli və ehtiyatsız yeyirdi.

  Əvvəllər Avropa ölkələrində dini qadağalara çox ciddi riayət olunurdu.

 Bugünkü qadın qarderobu kişi geyimləri ilə doludur.

  Siz bilirdinizmi ki, Sovet dövlətinin qurucusu olan Vladimir Ulyanov – Leninin Serqey adında doğma əkiz qardaşı olub?

  Çox sadə bir əşya olan kibrit ele də qədim tarixə malik deyil. Tanıdığımız kibrit təxminən 150 il öncə icad olunmuşdur.

  Müasir dövrümüzdə hər bir ölkənin öz hüquq sistemi mövcuddur.

  Aralıq dənizi sahillərində Makedoniyalı İsgəndər tərəfindən əsası qoyulmuş qədim İsgəndəriyyə şəhəri çoxdandır alimlərin, arxeoloqların, tarixçilərin diqqətini cəlb etməkdədir.

  B.e.ə. 75-ci ildə 25 yaşlı Yuli Sezar Egey dənizini keçərkən dəniz quldurlarına əsir düşür.

  700 il bundan öncə, demək olar ki, bütün dünyanı az qala fəth edən tarixin ən nəhəng sərkərdəsi Çingiz xanın qəbrinin harada olması hələ də bəşəriyyət üçün sirr olaraq qalmaqdadır.