AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ İLK ELEKTRON ENSİKLOPEDİYASI

Tarix

 Lalə Dövrü - 1718-ci ildə imzalanan Pasarofça Müqaviləsi ilə başlayan və 1730-ci ildə çıxan Xəlil üsyanı nəticəsində Padşah III Əhməd'in taxtdan endirilməsiylə sona çatan dövrə verilən ad.

 Kraliça Yelizaveta heç vaxt ərə getməyib, özündən sonra varis qoymayıb. Deyilənlərə görə, anasını uşaq yaşında itirən Yelizaveta sonralar atasının digər arvadlarına etdiyi qəddarlığı görüb, gələcəkdə ərə getməkdən imtina etmişdir.

  İngilis admi­rali Horatsio Nelson İngiltərənin ən çox sevi­lən qəhrəmanlarından biridir. O, 1758-ci ildə İngiltərənin Burnham-Torp şəhərində dünyaya göz açıb.

  Yelpik qədim tarixə malik bir əşyadır. Onun yaranması ilə bağlı müxtəlif rəvayətlər mövcuddur. Onlardan biri  imperatriça Von Vanla bağlıdır.

   "Televiziya" sözü yunan sözü olan "tele" (uzaq) və latın sözü olan "visio" (gör) sözlərinin birləşməsindən əmələ gəlib, bütövlükdə "uzaqdan görmək" anlamını verir. Əsrin ən önəmli alətlərindən olan televizorun tarixi 73 il bundan əvvələ söykənir.

 Qədim Yunanıstanda insan boyunu hündürləşdirmək üçün aktyorlar Koturn adlanan ayaqqabıdan istifadə edirdilər. Koturn — qədim yunan və Roma tragediya aktyorlarının geydiyi altı qalın başmaqlar.

 1816-cı il. Fransanın keçmiş imperatoru Napoleon Bonapart Müqəddəs Yelena adasında ömürlük sürgündə olarkən özünün ən yaxın dostlarından birindən hədiyyə alır. Hədiyyə fil sümüyündən və nefritdən düzəldilmiş şahmat idi.

 Adolf Hitlerin həyatında müxtəlif və eyni zamanda oxşar taleli qadınlar çox olub. Adolf Hitlər dedikdə yada düşən ilk qadın Yeva Braun idi. Hitlerlə onun tanışlığı 1929-cu ilin oktyabr ayına təsadüf etdi.