«ALLAH» kəliməsinin müthiş sirri


 Hollandiyalı elm adamı və psixoloq Vander Hoven ALLAH sözündəki hərflərin sirrini tapdığını söylədi. O buna bir ildən çox vaxt sərf etmişdi. Vander Hoven müsəlman deyildi, amma bütün xəstələrinə Allah kəliməsini öyrədirdi. Psixoloq bununla bir növ xəstələri üzərində təcrübə aparırdı. Alınan nəticənin çox mükəmməl olduğunu, əsasən də depressiya və təzyiq xəstələrində daha yaxşı nəticələr verdiyini ifadə etdi. Professor Hoven ALLAH sözünü meydana gətirən hərflərin xəstələrin üzərindəki təsirlərini açıqladı.


 Beləliklə ;      

 ALLAH sözünün ilk hərfi olan  ―A―  hərfi nəfəs almağı düzənləyir, sabitləşdirir.    

 Kəlimənin ikinci və üçüncü hərfləri olan  ―L―   səsləndikdə həfifcə damağa toxunur. Bu da nəfəs alıb-verməyi rahatlaşdırır.    

 Son hərf olan  ―H―   hərfi tələffüz olunarkən ağciyər və ürək arasında bir əlaqə meydana gəlir və nəticədə ürək döyüntüləri düzəlir.    

 

 Bu zaman özünüz düşünün, hərflər birlikdə səslənərsə, insan üçün nə qədər önəmli və yaşamlı olar. ALLAH kəliməsinin hələ açılası çox müthiş sirrləri var. Bu kəlimə çox müqəddəsdir, təkrarlamaq gərək. 


 AzEns.AZ/ Orucova Jalə

Tweet 2046