“Gəmi” sözünün tarixi


 Linqvistlər hesab edirlər ki, ən qədim dillər o dillər hesab edilməlidir ki, onlarda bir, iki, üç hərfli sözlər çoxluq təşkil edir. Maraqlı cəhət isə ondan ibarətdir ki, yalnız Azərbaycan və türk dillərinin bir çoxunda işlədilən “gəmi” sözü hecalara bölünərkən belə hər iki hecası izah olunur.


 Qurani-Kərimdə yazılır:  

 “Nəhayət əmrimiz gəldi və təndir qaynadı. O zaman Nuha dedik: “Hər heyvandan bir erkək, bir dişi olmaqla bir cüt, həmçinin əleyhinə əvvəlcədən hökm verilmiş şəxslər istisna olmaqla, qalan ailə üzvlərini  və iman gətirənləri gəmiyə mindir.”  


 Beləliklə araşdırmaya görə, Allahın sevimlisi Nuh “su-mər”dən (“su öldürən”) seçdiyi insanlara “GƏl Mİn!” – deyə müraciət etdi. Türk dillərində fellər alınma olmadığına görə hər iki öz sözümüzdür.  


 Gəmi sözü ərəb köklüdür. Deyilənlərə görə, “səfinə” (ərəbcə gəmi) sözü ilk dəfə VII əsrdə işlənib. Bu sözü ərəblər bugünkü günə kimi dəniz ticarətində işlədirlər.


 Hazırladı: Elnur Kəlbizadə

Tweet 1704