Misir çariçası Nefertitinin rəsmi niyə profildəndir?


 Arxeoloji qazıntılar zamanı tapılmış heroqlif yazılarda Nefertiti: qaraqaşlı, iri qara badamı gözlü, dartılmış buxaqlı, uzun, nazik boğazlı, dolu dodaqlı, iradəli və qürurlu baxışlı, başında firon tacı olan gözəl bir xanım kimi təsvir olunmuşdur.


 Bu təsvirlər əsasında da, Nefertitinin hal-hazırda gördüyümüz profil görüntüsü yaradılmışdır. Nefertitinin daş və gil lövhələrə həkk olmuş şəkilləri çox olub. Digər şəkillərin yoxa çıxması ilə bağlı bir sıra əhvalatlar var:  Tarixi yazılara əsasən, Nefertiti Misir fironu IV Amonhotepin (Exnatonun) arvadı olmuşdur və firon Nefertitini sonsuz bir məhəbbətlə sevirmiş. O, Nefertitiyə özü ilə bərabər fironluq səlahiyyəti vermişdir. Hər bir qərarı da sevimli arvadı ilə məsləhətləşərək verərmiş. Bunu arxeoloji qazıntılar zamanı tapılmış daş, gil lövhələr üzərindəki heroqlif yazılar və barelyeflər təsdiqləyir. Heroqlif yazı və barelyeflərdə IV Amonhotep və Nefertitinin adları və şəkilləri bərabər təsvir olunur, hətta onların qolboyun olaraq baş-başa durduqları zaman təsvir olunmuş barelyeflər də aşkarlanmışdır. Bu barelyefləri qətiyyətlə, incəsənət tarixinin ilk romantik sevgi lövhələri adlandırmaq olar.


 1931-ci ildə fransız arxeoloqlarının apardıqları arxeoloji qazıntılar zamanı IV Amonhotepin adının yanında yazılmış Nefertitinin sözü cızılıb pozulmuşdur. Yazılı gil lövhələr və barelyeflərdə IV Amonhotepin şəklinin yanından Nefertitinin şəklinin silindiyi aşkarlanmışdır.


 Nefertitinin onun yerinə göz dikən Kiya adlı gizli qadın rəqibi varmış. Həmin qadın Fironu yoldan çıxararaq onu Nefertitidən ayırır, özü firona arvad olur. Belə olan halda firon və Kiya əmr verirlər ki, fironla Nefertitinin birlikdə adı, şəkli həkk olunmuş lövhələrin hamısında Nefertitinin adı silinsin, Kiyanın adı həkk olunsun. Beləliklə, Nefertitinin və fironun yanaşı təsvir olunmuş bütün heroqlif lövhələr ya pozulur,ya da sındırılaraq ikiyə bölünürdü.


 Fironun adının yanında yeni arvadı Kiyanın adı yazılırdı.  İndiyədək gəlib çatan Nefertitinin tək, profildən təsviridir: Amonhoteplə üzbəüz təsvir olunduğu lövhənin ikiyə bölünmüş hissəsindən Nefertitinin profil görüntüsü götürülmüşdür.  


 

AzEns.Az           

Tweet 1915