Tarixin qəribə müharibəsi: Dəvəquşu müharibəsi


 Tarixdə “Emuların Böyük Müharibəsi” kimi adlandırılır. Onların buğda sahələrinə hücumu bütün əhalini ayağı qaldırır.  


 Dəvəquşuların qarşısını almaq üçün əsgərlər pulemyotla silahlanmışdılar. Azens.az saytının məlumatına görə, Dəstəyə Ser Corc Pirs adlı şəxs başçılıq edirdi. Elə o vaxtdan etibarən, Corc “dəvəquşu müharibəsi naziri” adlandırılırdı.


 İlk hücum 2 noyabr, ikinci hücum isə 12 noyabrda Avstraliyanın Kempion şəhərində baş verdi. Məkana müxtəlif yerlərdən atəşlər açıldı. Nəticədə 20.000 dəvəquşu öldürüldü. Bu hadisə Avstraliyada bir neçə dəfə baş vermişdir.

Tweet 1598