Ateistlərlə bağlı gerçəklər


 İstər ölkəmizdə, istərsə də xaricdə olsun, ateistlər yayılmış bir topluluq deyil.

 İnanclı insanlar ümumiyyətlə ateistlərlə danışmaz və heç bir şəkildə ünsiyyətə keçmək istəməzlər. Bu məqalədə sizə ateistlərlə bağlı doğru bildiyimiz yalnışlar haqqında danışacağıq.


 1. Ateistlər dini kitablar oxumurlar

 Ateistlər haqqında ən məşhur fikirlərdən biri Quran, İncil və Tövrat kimi “müqəddəs kitabları”ı oxumadıqları üçün dinsiz adlandırıldıqlarıdır. Lakin 2010-cu ildə ABŞ-da aparılan bir araşdırmada ateistlərin müqəddəs kitablar haqqında inanclı insanlardan daha çox məlumat sahibi olduqları ortaya çıxdı.


 2. Ateistlər vicdansız və mərhəmətsiz olurlar

 Yalnışdır. Sağlam fikirli olmaq üçün müəyyən bir inanca sahib olmaq şərt deyil. Ateistlər bir yaradıcı və ya təbiət üstü bir gücə inanmadıqları üçün təbiətə və ətraflarına dəyər vermədikləri düşünülür. İnanclı insanlar necə təbiəti sevirsə, atestlər də o qədər təbiət azarkeşləridir.


 3. Ateistlər uşaqlarını da ateist yetişdirirlər

 Ateistlər çox nadir hallarda ateistlərlə evlənirlər, övladlarının isə dinə münasibətlərinə qarışmazlar.


 4. Ateistlər həyatın mənasız olduğuna inanır

 Əksinə, dindar insanlar tez-tez həyatın mənasız olduğu mövzusunda narahatdırlar.  Ateistlər həyatın tamamilə qiymətli olduğunu düşünməyə meyillidirlər. Onlar üçün həyat yaşam dolu və qorxusuzdur.


 5. Ateistlərin hamısı kommunistdir

 Bəlkə bir statistika aparılsa, həqiqətən ateistlərin böyük hissəsinin sosialist meylləri olduğu ortaya çıxır. Tarix boyu bir çox inqilabçıların, demokratların ateist olduğu bilinməkdədir.


 AzEns.AZ


Tweet 705