“Qara kvadrat” rəsminin sirri


 Tomoqrafiyanın yeni metodları əsasında ekspertlər müəyyən etmişlər ki, “Qara kvadratın” qara rənginin altında daha bir gizli rəsm varmış. Belə ki, guya bu gizli rəsm şəklə mistik bir cazibədarlıq verirmiş. “Sotbis”in reestrinə əsasən, bu şəklin qiyməti 20 milyon dollardır.


 1972-ci ildə ingilis tənqidçisi Henri Veyts yazmışdır: “İlk baxışdan adama elə gəlir ki, bu adi bir şeydir – ağ fonda qara kvadrat... Amma XX əsrin əvvəllərində rus rəssamı Kazemir Maleviçin çəkdiyi “Qara kvadrat” rəsminin neçə onilliklərdir ki, həm mütəxəssisləri, həm tədqiqatçıları, həm də rəsm həvəskarlarını hansısa dini mahiyyəti ilə, bir əsatir kimi, rus avanqardının simvolu kimi özünə cəlb etməsi bir sirr olaraq qalır. Bəs bu sirr nədədir? Deyilənlərə görə, Maleviç bu rəsm əsərini yaradarkən belə deyirmiş ki,- “bu əsəri (“qara kvadrat” nəzərdə tutulur) yaradarkən mən uzun müddət nə yeyə, nə də yata bilmişəm. Heç özüm də bilməmişəm nə eləmişəm”. Buradan belə bir nəticə hasil olur ki, bu əsər çox çətin və ağır bir əməyin nəticəsində yaranmışdır. Şəklə yaxından və diqqətlə baxdıqda, qara rəngdə əmələ gəlmiş çatların altına digər – çəhrayı, göy və sarı rənglərin olması da nəzərə çarpır. Bu da “qara kvadrat”ın altında hansısa bir baş tutmayan rəngli, al-əlvan kompozisiyanın olduğundan xəbər verir...


 Tomoqrafik analizlərin nəticələri bilinəndən sonra,  bu sirrin nə olduğunu aydınlaşdırmaq üçün sənətşünaslar və kulturoloqlar yenidən həyəcanlanmış və onlar bir daha arxiv sənətlərinə müraciət etmək məcburiyyətində qalmışdılar.


 Kazimir Severinoviç Maleviç 23 fevral 1879-cu ildə Kiyevdə anadan olmuşdur. O, çox bacarıqlı uşaq idi, öz məktəb inşasında belə yazmışdır: ”mənim atam qənd zavodunda idarəçi işləməsinə baxmayaraq, həyatı elə də şirin keçmir. O, hər gün qənd arağından içib keflənən işçilərin bir-biri ilə söyüşməsini eşidir və bəzən özü də onlara qoşulurdu. Bu səbəbdən də çox vaxt atam işdən evə qayıdanda anamla da söyüşürdü. Buna görə də, mən böyüyəndə rəssam olacağam. Bu yaxşı işdir. Yük daşımaq, kiminləsə söyüşmək lazım gəlmir. Hava boya qoxuyur, ziyanlı olan qənd tozu deyil. Həm də ki, yaxşı rəsmə yaxşı pul verirlər və şəkli bircə günə çəkmək olar”. Bu inşanı oxuyanda Kazimirin anası Lüdviqa Aleksandrovna (qız soyadı Qalinovskaya) oğluna 15 yaşı münasibəti ilə rəngli boya dəsti hədiyyə edir. Maleviçin 17 yaşı tamam olanda o Kiyevdə N.İ. Muraşko adına Rəsm Məktəbinə daxil olur.


 1905-ci ilin avqustunda Maliviç Kurskdan Moskvaya gəlir, Rəssamlıq və Memarlıq məktəbinə qəbul edilməsi üçün müraciət edir. Amma onu məktəbə qəbul etmirlər. Buna baxmayaraq, Maleviç Kurska qayıtmaq istəmir. O, Lefortovodakı Bədii Kommunada yerləşir və qaldığı otağa görə ayda 7 rubl ödəyir. Bu da Moskvaya nisbətən çox ucuz idi. Amma bu 7 rublı da o, çox vaxt borc almalı olurdu. 1906-cı ildə o sənədlərini təzədən Moskvadakı Rəssamlıq məktəbinə verir. Lakin yenə onu ikinci dəfə məktəbə qəbul etmədilər.


 Özünün maliyyə durumunu yaxşılaşdırmaq üçün Maleviç “Qadın hamamı haqqında” adlı silsilə rəsmlər çəkməyə başlayır. Şəkillər elə də baha satılmırdı və bu cür şəkillər əlavə xərclər tələb edirdi. Belə ki, naturaçı qadınlara rəssam pul xərcləyirdi. Bir dəfə yenə də rəssam gecəni səhərəcən naturadan qadın şəkli çəkərkən onu divanın üstündə yuxu tutur və rəssam dərin yuxuya gedir. Səhər tezdən bazarlığa görə arvadı rəssamdan pul almaq üçün onun  otağına gəlir və gözü lüt qadınlar təsvir olunmuş rəsmə sataşır. Rəssamın arvadının qızqanclıq hissi aşıb-daşır və əlinə keçən fırçanı qara boyaya batıraraq şəkli bütünlükdə qara rəngə boyayır. Maleviç yuxudan oyanarkən şəkli bütünlüklə qaraya boyanmış görür. Rəsmi “xilas” etməyə çalışsa da bu mümkünsüz olur. Çünki, boya artıq çoxdan qurumuşdu. Sənətşunaslar belə hesab edirlər ki, elə həmin an Maleviçin ağlına “Qara kvadrat” ideyası gəlir.


 1929-cu ildə Maleviç özünün “Qara kvadrat” və digər rəsm əsərlərini də götürüb Sürixdə keçirilən “ Abstrakt və sürrealist rəsm əsərləri” sərgisinə yollanır. Bu sərgidən sonra  Varşavada, Berlində, Münhendə Maleviçin ayrıca sərgiləri təşkil olunur. Bu sərgilərdə Maleviçin yeni “Məzmunsuz olan dünya” kitabı da nümayiş olunurdu. Beləliklə də Maleviçin “Qara kvadrat” adlı rəsm əsəri bütün Avropanı fəth edir.


 1930-cu ilin payızında xarici səfərdən qayıdarkən Maleviç NKVD tərəfindən “alman cəsusu” kimi həbs olunur. 4 ay həbsxanada qaldıqdan sonra Lunaçarskinin köməkliyi ilə azadlığa çıxır, amma Təsviri İncəsənət üzrə Xalq Komissarı vəzifəsi ilə birdəfəlik ayrılır.  AzEns.AZ

Tweet 2344