«İstanbul» kəliməsi hardan gəlir?


 330-cu ildə şəhərə Roma İmperatorluğunun paytaxtı elan edilincə latınca "Yeni Roma" mənasına gələn "Nova Roma" adı qoyuldu, amma bu ad çox mənimsənmədi. 337-ci ildə İmperator I Konstantinin ölümüylə şəhərin adı onun şərəfinə "Konstantinin şəhəri" mənasına gələn "Konstantinopol"a çevrildi. Konstantinopol Bizans İmperatorluğu boyunca şəhərin rəsmi adı olaraq qaldı. 


 Ayasofya muzeyinin başçısı və tarixçi alim Haluk Dayansının verdiyi açıqlamaya görə, İstanbulun Osmanlılar tərəfindən fəthindən sonra şəhərə bir sıra ad qoyuldu. Bunların bəziləri insanlar tərəfindən az, bir hissəsi isə geniş yayıldı. Bunlar arasında ən məşhuru Sultan III Mustafanın verdiyi İslam şəhəri  mənasına gələn  “İslambol”dur. Tarixçının məlumatına görə, “İstanbul”  kəliməsinin kökü “şəhərə doğru” mənası verən  Stinpol sözündən gəlir. Cümhuriyyətdən sonra rəsmi olaraq istifadə edilməyə başlanan İstanbul adının yunancadan gəldiyini və mənasının şəhər və tərəf bildirdiyini iddia edir.     


 AZENS.AZ

Tweet 1789